ICloud Remove  IPhone Clean IMEI ( Fresh IMEI ) All Model 90 % Success (Châu Á )

Description


Success Rate: 95% 

Clean Devices only!!

FMI STATUS: CLEAN ONLY


Not Supported (Không hỗ trợ )
Find My iPhone: ON (Lost OR Erased)
Find My iPhone: ON (Lost)

- Restore máy,check clean/lost trước khi gửi

- VÌ LÀ DỊCH VỤ CHẬM NÊN CÓ THỂ DELAY BẤT CỨ LÚC NÀO

- CHỈ HỦY KHI ĐÃ ĐƯỢC SOUCE CHẤP NHẬN


CLEAN - Khách hàng quên tài khoản 95 ok

+ Không hỗ trợ máy báo mất (Máy nhặt-Trộm cắp)

+ Không hỗ trợ máy hack và relock icloud

* Hỗ trợ máy khu vực ZP_ZA_TH_MY_TAIWAN

* Không hỗ trợ máy : J/A-KH/A-CN/A

Information


Delivery Time: 7-20 Ngày

Bulk Orders Allowed: Yes

Submit To Verify Allowed: No

Order Cancel Allowed: No

Service Type: Server

Order Type: IMEI

Order Processing: Manual