Huawei Any Model and Nexus 6P FRP unlock KEY by IMEI 100%

Description


Can order - Có thể gửi: https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/26/h1.jpg

Do not order - Không thể muahttps://uphinhnhanh.com/images/2018/10/26/h2.jpg

- Dịch vụ trả kết quả trong 60phut tối đa 6 tiếng (từ 01H trưa đến 01H sáng giờ Vietnam)

- Đã gửi là không thể hủy,nếu không chờ được vui lòng gửi vào dịch vụ Fast

- Dịch vụ gỡ bỏ tài khoản Google của Huawei bằng imei

- Hỗ trợ tất cả model tất cả phiên bản Android

1.Sau khi có code thì AE đưa phone về chế độ fastboot

2. Mở CMD gõ lệnh fastboot oem frp-unlock xxxxx (thay xxx bằng code nhận được)

hoặc dùng tool sau: https://goo.gl/VfKpYP

Mở tool rồi đưa máy về Fastboot > nhập key vào tool > bấm UNLOCK FRP

+ Lưu ý  : Sai imei không hoàn phí

Information


Delivery Time: 1-48h

Bulk Orders Allowed: Yes

Submit To Verify Allowed: No

Order Cancel Allowed: No

Service Type: Server

Order Type: IMEI

Order Processing: Manual